November

    
Thu 11/21
Altered Thurzdaze w/ Kai Wachi
IndyMojo

Kai Wachi

Sam Lamar

Ages 21+
Fri 11/22
Sat 11/23
Sun 11/24
Mon 11/25
Tue 11/26
Wed 11/27
Thu 11/28
Fri 11/29
Sat 11/30

December

Sun 12/01
Mon 12/02
Tue 12/03
Wed 12/04
Thu 12/05
Altered Thurzdaze w/ Mersiv
IndyMojo

Mersiv

Ages 21+
Fri 12/06
Sat 12/07
Sun 12/08
Mon 12/09
Tue 12/10
Wed 12/11
Thu 12/12
Altered Thurzdaze w/ TRUTH
IndyMojo Presents

Truth

Ages 21+
Fri 12/13
Sat 12/14
Sun 12/15
Mon 12/16
Tue 12/17
Wed 12/18
Thu 12/19
Altered Thurzdaze: Altered X-Mas w/ TVBOO
IndyMojo Presents

Altered Thurzdaze: Altered X-Mas w/ TVBOO

Ages 21+
Fri 12/20
Sat 12/21
Sun 12/22
Mon 12/23
Tue 12/24
Wed 12/25
Thu 12/26
Fri 12/27
Sat 12/28
Sun 12/29
Mon 12/30
Tue 12/31
    

January

   
Wed 1/01
Thu 1/02
Fri 1/03
Sat 1/04
Sun 1/05
Mon 1/06
Tue 1/07
Wed 1/08
Thu 1/09
Altered Thurzdaze w/ Sullivan King
IndyMojo presents

Sullivan King

Ages 21+
Fri 1/10
Sat 1/11
Sun 1/12
Mon 1/13
Tue 1/14
Wed 1/15
Thu 1/16
Altered Thurzdaze w/ Blockhead
IndyMojo

Blockhead

Arms and Sleepers

il:lo

Ages 21+
Fri 1/17
Sat 1/18
Sun 1/19
Mon 1/20
Tue 1/21
Wed 1/22
Thu 1/23
Fri 1/24
Sat 1/25
Sun 1/26
Mon 1/27
Tue 1/28
Wed 1/29
Thu 1/30
Altered Thurzdaze w/ Michal Menert
IndyMojo Presents

Michal Menert

Ages 21+